VIDEO CHỌN LỌC

Trâu rừng quyết chiến với sư tử để bảo vệ con non
Thấy con non bị bắt đi ngay trước mắt, trâu mẹ đã lao đến quyết chiến với sư tử.