VIDEO CHỌN LỌC

Hệ thống phòng không hiện đại có thể theo dõi 8 mục tiêu cùng một lúc
Hệ thống phòng không Crotale có thể theo dõi 8 mục tiêu cùng một lúc và dẫn bắn hai mục tiêu trong số đó, kể cả mục tiêu đang cơ động với...