VIDEO CHỌN LỌC

Hổ mang chúa "nuốt chửng" con cái vì không được giao phối
Không thể giao phối vì con cái đã thụ thai với một con hổ mang đực khác, rắn hổ mang chúa đã giết chết con rắn cái đang mang thai rồi nuốt...